Триває завантаження...
Про банк
Постійно розширюється спектр послуг, які надаються клієнтам банку. До послуг клієнтів - найсучасніші банківські технології: системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-банк» і «SMS-сервіс», зарплатні проекти з використанням міжнародних карт, система «Смарт-Грант» надає цілодобовий доступ до рахунків через мережу Інтернет. Володіючи висококласними фахівцями, новітнім програмним і апаратним забезпеченням, банк здійснює розрахунки своїх клієнтів з їх вітчизняними та зарубіжними партнерами в мінімальні терміни. Довгострокові цілі банку незмінні - мінімізація ризиків, зростання власного капіталу, збереження і зміцнення фінансової стійкості, подальше розширення клієнтської бази і розвиток роздрібного бізнесу.
Наша візія
Надійний і стабільний український, а в перспективі і європейський банк, основою якого є, перш за все, довіра наших клієнтів.
Наша місія
Ми - невеликий банк і головна наша відмінність від великих банків в індивідуальному підході до кожного нашого клієнта.

Для нас не є самоціллю за будь-яку ціну збільшувати клієнтську базу, але ми боремося за кожного нашого клієнта і цінуємо кожного з них.

Стратегічною метою банку є мінімізація ризиків, збереження і збільшення фінансової стабільності, розширення ринку сучасних банківських послуг, впровадження новітніх досягнень в області банківських технологій і безперервне підвищення рівня обслуговування наших клієнтів і, як результат, збільшення клієнтської бази, надійність і стабільність банку.

«БАНК «ГРАНТ» - НАДІЙНИЙ БАНК ДЛЯ УСПІШНИХ ЛЮДЕЙ»

АТ "БАНК "ГРАНТ" розробив Стратегію розвитку Банку на 2019-2024 роки, яка була затверджена Наглядовою Радою 27.12.2018 р.

Основою бізнесу Банку є якісне обслуговування клієнтів, створення комплексної системи обслуговування по усіх напрямках з використанням як індивідуального, так і загального підходу з одночасним створенням повного спектру надання фінансових послуг.

Основною метою Банку є: створення сучасного клієнтоорієнтованого всеукраїнського банку з регіональною мережею торгових точок, кваліфікованим персоналом, новітніми інноваційними технологіями, який втілює в собі найкращі європейські банківські стандарти і надає клієнтам, акціонерам і працівникам універсальний спектр якісних банківських послуг, націлених на прибуткові та інноваційні продукти, отримання визначеної долі ринку, який би задовольняв потреби клієнтів в банківських та супутніх послугах; збільшення капіталу та вартості Банку; зростання матеріального добробуту працівників Банку.

Досягнення мети буде реалізовано шляхом вирішення наступних завдань:
  • капіталізація та відповідне збільшення ресурсів і активів Банку;
  • створення і реалізація програми розвитку клієнтської бази: посилення позицій на ринку корпоративних клієнтів і створення достатніх умов для розвитку комплексу послуг для фізичних осіб;
  • розробка і реалізація систем корпоративної, функціональної і операційної стратегій, які б дозволили Банку закріпити позиції на традиційних ринках та зайняти нові сегменти фінансового ринку України;
  • проведення дієвої тарифної політики з врахуванням особливостей регіональних ринків;
  • впровадження нових банківських технологій та послуг з метою підвищення привабливості цих послуг для споживачів.
Керівництво