Триває завантаження...
Про банк
Постійно розширюється спектр послуг, які надаються клієнтам банку. До послуг клієнтів - найсучасніші банківські технології: системи дистанційного банківського обслуговування «Клієнт-банк» і «SMS-сервіс», зарплатні проекти з використанням міжнародних карт, система «Смарт-Грант» надає цілодобовий доступ до рахунків через мережу Інтернет. Володіючи висококласними фахівцями, новітнім програмним і апаратним забезпеченням, банк здійснює розрахунки своїх клієнтів з їх вітчизняними та зарубіжними партнерами в мінімальні терміни. Довгострокові цілі банку незмінні - мінімізація ризиків, зростання власного капіталу, збереження і зміцнення фінансової стійкості, подальше розширення клієнтської бази і розвиток роздрібного бізнесу.
Наша візія
Надійний і стабільний український, а в перспективі і європейський банк, основою якого є, перш за все, довіра наших клієнтів.
Наша місія
Ми - невеликий банк і головна наша відмінність від великих банків в індивідуальному підході до кожного нашого клієнта.

Для нас не є самоціллю за будь-яку ціну збільшувати клієнтську базу, але ми боремося за кожного нашого клієнта і цінуємо кожного з них.

«БАНК «ГРАНТ» - НАДІЙНИЙ БАНК ДЛЯ УСПІШНИХ ЛЮДЕЙ»

АТ «БАНК «ГРАНТ» розробив Стратегію розвитку Банку на 2020-2022 роки, яка була затверджена Рішенням Наглядової Ради АТ «БАНК «ГРАНТ» (протокол №1 від 20.01.2020 р.).

Основою бізнесу Банку є якісне обслуговування клієнтів, створення комплексної системи обслуговування за усіма напрямками з використанням як індивідуального, так і загального підходу з одночасним створенням повного спектру надання фінансових послуг.

Основною метою Банку є: створення сучасного клієнтоорієнтованого всеукраїнського банку з регіональною мережею торгових точок, кваліфікованим персоналом, новітніми інноваційними технологіями, який втілює в собі найкращі європейські банківські стандарти і надає клієнтам, акціонерам і працівникам універсальний спектр якісних банківських послуг, націлених на прибуткові та інноваційні продукти, отримання визначеної долі ринку, який би задовольняв потреби клієнтів в банківських та супутніх послугах; збільшення капіталу та вартості Банку; зростання матеріального добробуту працівників Банку.

Стратегічні цілі розвитку Банку:
  • нарощування капіталу, підвищення конкурентоспроможності та ефективності діяльності;
  • вихід на якісно новий рівень обслуговування клієнтів, забезпечення оптимального рівня платоспроможності та ліквідності;
  • дотримання політики постійного розширення діяльності шляхом органічного зростання і диверсифікації клієнтів і продуктів;
  • захист від ризиків власного капіталу і коштів клієнтів;
  • розробка систем, які б уособлювали в собі найкращу міжнародну практику в загальному управлінні банком і в удосконаленні процесу корпоративного планування, що дасть можливість коригувати стратегію з метою швидкого реагування на ринкові ризики.

Стратегічна мета Банку
Мінімізація ризиків, збереження і збільшення фінансової стабільності, розширення ринку сучасних банківських послуг, впровадження новітніх досягнень в області банківських технологій і безперервне підвищення рівня обслуговування наших клієнтів і, як результат, збільшення клієнтської бази, надійність і стабільність банку.
Керівництво