Опубликованы результаты оценки устойчивости банка "Грант" в 2018 году.

Результати оцінки стійкості банку у 2018 році. 

ОК - основний капітал.
РК - регулятивний капітал.
Н2 - норматив достатності регулятивного капіталу (потрібен бути не меньше ніж 10%).
Н3 - норматив достатності основного капиталу (потрібен бути не менше ніж 7%).