ДОКУМЕНТАРНІ ОПЕРАЦІЇ
Документарні форми розрахунків широко поширені в усьому світі. Банк «ГРАНТ» пропонує повний спектр послуг при різних формах розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності. Висококваліфіковані фахівці банку допоможуть Вам вибрати і реалізувати найбільш оптимальні для Вас форми взаєморозрахунків з іноземними контрагентами.

Документарні форми розрахунків дозволяють забезпечити:
- гарантоване отримання оплати за товари і послуги, у встановлені терміни;
- гарантоване отримання товарів і послуг в обсязі, і в терміни, обумовлені договором сторін;
- надійність розрахунків, яка гарантується банками, які беруть участь в операції.

Застосування документарних форм операцій мають сенс у випадках:
- якщо у Вас є сумніви у своєчасній та повній оплати контракту;
- якщо Ви не впевнені в репутації постачальника, а за договором є необхідність авансових платежів;
- за посередництва, якщо не вистачає оборотних коштів;
- у випадках, коли необхідна відстрочка платежів або платежі здійснюються частинами.

Основними інструментами документарних форм розрахунків є інкасо та акредитиви.

ІНКАСО - банківська операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта отримує на підставі розрахункових документів належні йому грошові кошти від контрагентів за відвантажені на їхню адресу товарно-матеріальні цінності та надані послуги і зараховує ці кошти на його рахунок в банку.
По суті, банк бере на себе зобов'язання посередника між покупцем і продавцем.

З точки зору зовнішньоторговельних розрахунків найбільший інтерес представляє документарне інкасо. При цьому, експортер, відвантаживши товар, оформляє необхідну документацію і передає її в банк на інкасо, разом з точними інструкціями для банку про те, коли пред'являти документи для платежу, передаються вони імпортеру проти платежу або акцепту тратти, і як повинен вчинити банк в тому випадку, якщо імпортер відмовиться викупити документи або дати акцепт. Банк експортера пересилає документи своєму кореспонденту, і той передає їх імпортеру, виконуючи всі умови, зазначені експортером в інкасовому дорученні.

Переваги використання ІНКАСО:
- продавець може передати покупцеві право власності на товар тільки проти платежу, або акцепту документів;
- покупець має можливість не платити до того часу, поки відповідні документи не засвідчать, що товар знаходиться на шляху до нього;
- знижується ризик невиконання партнером своїх зобов'язань за контрактом.

Інкасо є досить простою і дешевою документарною операцією.

АКРЕДИТИВ - доручення однієї кредитної установи іншій, зробити оплату товарно-транспортних документів за відвантажений товар або виплатити пред'явнику акредитива певну суму грошей.
Всі акредитиви можна розділити на дві групи - грошовий і товарний.

Грошовий акредитив - іменний документ, що видається банком особі, яка внесла певну суму для отримання її в іншому банку, протягом певного терміну.
Товарний акредитив - доручення банку, представника покупця, банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника за відвантажені товари або виконані послуги на умовах, передбачених покупцем і зазначених в акредитиві.


Види акредитивів:
Відкличний акредитив - може бути анульований як відкрившим його банком, так і покупцем в період дії акредитива.
Безвідкличний акредитив - не може бути анульований в період його дії без згоди постачальника.
Підтверджений акредитив - містить підтвердження першокласного банку, що рівноцінно додаткової гарантії оплати постачальнику відвантажених товарів.
Компенсаційний акредитив - випускається за заявкою посередника, забезпеченням є інший акредитив, виставлений на користь посередника.
Непідтверджений акредитив - не містить гарантій першокласного банку.
Переказний (трансферабельний) акредитив - дозволяє постачальникові передавати свої права на отримання коштів з акредитива третій особі, яким, як правило, виступає безпосередній виробник товару.
Резервний акредитив - зобов'язання банку, яке надається за заявкою клієнта, що передбачає платіж на користь контрагента, в разі невиконання клієнтом своїх зобов'язань перед ним.
Поновлюваний (револьверний) акредитив - сума акредитива в міру виплат автоматично відновлюється в рамках встановленого ліміту і термінів дії акредитива.
Документарний аккредитив широко використовується у зовнішньоекономічних розрахунках у всьому світі. Це гнучкий та надійний платіжний інструмент, який у повному обсязі може задовільняти, як імпортера, так і експортера.

Переваги використання документарних акредитивів:

- продавець має гарантію банку, що належна йому за поставку товару, сума буде
оплачена в повному обсязі і точно в строк;
- покупець може не оплачувати вартість відвантажених йому товарів, до тих пір, поки
документарно не доведено, що товар знаходиться по дорозі до нього;
- можливість уникнути ризиків
- можливість використовувати в якості інструменту забезпечення платежів у всіх
країнах світу.

Тарифи що надаються банком «ГРАНТ» на послуги з документарними операціями:
Найменування операції
Операції в національній валюті
Операції в іноземній валюті
Авізування документарного акредитива
80 грн.
0,2% min экв. $40
Відкриття документарного акредитива:

- з підтвердженням;

- без підтвердження.


--

0,2% min 80 грн.


0,3% min экв. $40

0,2% min экв. $40
Зміна умов акредитива:

- без зміни суми та / або терміну;

- зі зміною суми та / або терміну.


80 грн

0,2% min 80 грн.

экв.$40

0,2% min экв. $40
Прийом і / або перевірка документів
120 грн.
экв. $60
Анулювання акредитиву до кінця терміну його дії з ініціативи клієнта
80 грн.
экв. $40
Повернення документів, наданих з розбіжностями з умовами акредитива
80 грн.
экв. $40
Платіж по акредитиву:

- для клієнтів банку;

- для некліентів банку.


согласно п. 2.1

до 0,7%


согласно п. 2.1

0,4% min экв. $40
Примітка: У разі анулювання акредитиву або закінчення терміну його дії, а також у разі часткового невиконання акредитива, комісійні не повертаються *
Головний офіс. Відділ цінних паперів.
Адреса: Україна, г. Харьков, ул. Ромена Роллана, 12
Телефон: +38 057 714 05 60, +38 057 758 87 68
Щодня з 9.00 до 17.30, перерва з 13.00 до 14.00,
вихідні - субота, неділя.