КРЕДИТУВАННЯ
Банк «ГРАНТ» надає кредити юридичним особам в національній та іноземній валюті.
Основні види кредитних послуг:

1
Пряме кредитування
Надання банком позичальникові коштів у тимчасове користування, на умовах повернення, терміновості, платності, цільового використання, забезпеченості. Передбачає можливість одноразового отримання коштів обумовлених кредитним договором.
2
Відкриття кредитної лінії
Банк зобов'язується надавати позичальнику кредитні кошти в міру виникнення необхідності у останнього на певний термін в межах заздалегідь обумовленого ліміту кредитування без проведення додаткових переговорів. Кредитна лінія ефективна при поетапному використанні кредитних коштів.
3
Кредити типу «овердрафт»
Короткострокові кредити, які надаються банком понад залишок коштів на поточному рахунку клієнта в рамках заздалегідь обумовленого ліміту. Надається підприємствам, які обслуговуються в банку не менше 6 місяців. Ліміт овердрафту розраховується виходячи з середньомісячних оборотів по рахунку підприємства в банку «ГРАНТ».
Ставки за кредитами в банку «ГРАНТ»:
в гривні - 20-24%, у валюті - 8-10% річних.
Максимальний термін кредитування - 3 роки.
Обов'язковою умовою надання кредиту є забезпечення виконання зобов'язань:
- застава,
- порука,
- гарантія.

В якості застави можуть виступати:
- основні засоби (нерухомість, транспортні засоби, обладнання),
-Товари в обороті,
- майнові права за договорами, укладеними з третіми особами,
- грошові кошти,
- депозити та ін.
Крім того, в якості застави може виступати майно третіх осіб, як фізичних, так і юридичних.

Початковий список документів, необхідних для отримання кредиту можна подивитися тут.
Сума можливого кредиту визначається виходячи з фінансового стану позичальника, умов операції, що кредитується, суми застави (не більше половини від оціночної суми застави).
Необхідні документи для заповнення ви можете завантажити тут.

Головний офіс. Кредитне управління.
Адреса: Україна, м. Харків, вул. Данилевського, 19
Телефон: +38 057 714 92 84
Щодня з 9.00 до 17.30, перерва з 13.00 до 14.00,
вихідні - субота, неділя.