Операції з векселями та корпоративними цінними паперами
АТ «БАНК «ГРАНТ» здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів, починаючи з 1994 року. В даний час операції з цінними паперами здійснюються згідно з ліцензією АВ362406, АВ362407 Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.10.2007 р.

Багаторічний досвід і висококваліфіковані фахівці банку гарантують надійний захист інтересів клієнта, швидке і якісне обслуговування та індивідуальний підхід до кожного.

В даний час банк пропонує своїм клієнтам наступні види послуг:

- брокерське обслуговування на фондовому ринку;
- андеррайтинг (організація випуску та комплексне обслуговування корпоративних цінних паперів);
- операції з векселями;
- інформаційно - консультаційне обслуговування кліентів.

Операції з цінними паперами проводяться в Ваших інтересах фахівцями банку «ГРАНТ» та дозволять Вам зробити покупку, продаж, перерозподіл бізнесу, знайти альтернативне джерело прибутку, отримати обігові кошти необхідні для розвитку Вашого бізнесу.
Банком проводяться наступні брокерські операції з цінними паперами:
- складання індивідуального портфеля цінних паперів для клієнта;
- довірче управління активами і портфелем цінних паперів клієнта;
- покупка і продаж цінних паперів за заявкою клієнта;
- проведення позабіржових операції з цінними паперами українських емітентів;
- придбання та консолідація, формування блокуючих і контрольних пакетів цінних паперів.

Перелік документів необхідний для підписання комісійних договорів:
- копія свідоцтва про реєстрацію;
- копія свідоцтва статистики;
- копії статутних документів;
- документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписує документи і керівника підприємства;
(Для клієнтів, які мають рахунки в банку, надання вищезазначених документів не вимагається).
В бізнесі часто складається ситуація, коли підприємству бракує обігових коштів. Одним із засобів отримання обігових коштів є випуск корпоративних облігацій. Це метод отримання досить недорогих, в порівнянні з кредитними, позикових коштів, який, при правильному їх застосуванні призводить до зростання доходів і, як наслідок, до збільшення ринкової вартості акцій підприємства.

Банк «ГРАНТ» пропонує своїм клієнтам повний комплекс послуг з андеррайтингу (організації випуску та комплексного обслуговування цінних паперів).

Основні етапи андеррайтингу:

- аналіз потреб клієнта і можливостей ринку, прогнозований на момент емісії;
- розробка і узгодження з емітентом структури емісії;
- документальне підтвердження намірів емітента з визначенням умов участі банку (договір емітента з банком);
- підготовка інвестиційної пропозиції для інвесторів;
- попередня маркетингова розробка проекту;
- реєстрація в Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку;
- випуск облігацій;
- рекламна кампанія і інші маркетингові заходи;
- розміщення облігацій;
- підтримка вторинного ринку;
- погашення облігацій.

Документи необхідні для підписання договору з андеррайтингу:
- копія свідоцтва про реєстрацію;
- копія свідоцтва статистики;
- копія свідоцтва платника податків;
- копії статутних документів;
- документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписує документи та керівника підприємства;
- протокол рішення загальних зборів про емісію акцій.

Для маркетингових розробок і підготовки інвестиційного меморандуму підприємству необхідно надати наступну інформацію про себе:
- фінансова звітність за останні три роки (форми №1,2,3);
- історія розвитку підприємства;
- керівництво та організаційна структура підприємства;
- склад акціонерів, їх частки, і загальна інформація про них;
- інформація про продукцію підприємства, відповідності стандартам, обсяги виробництва і реалізації за останні три роки;
- інформація про галузь, в якій працює підприємство, структура ринку, позиціонування підприємства на ринку;
- інформація про основних конкурентів, порівняльний аналіз економічних показників;
- стратегія розвитку підприємства;
- конкретні цілі залучення коштів від емісії.
Банк «ГРАНТ» пропонує своїм клієнтам широкий спектр послуг з операцій з векселями:

Авалювання векселів - банк приймає на себе зобов'язання по повній, або частковій оплаті векселя, за особу зобов'язану за векселем. Таким чином, досягається додаткове гарантування зобов'язань за векселем.

Інкасо векселів - банк за Вашим дорученням може отримати платіж за векселем, передати вексель проти платежу, здійснити інші операції з векселем від Вашого імені.

Доміциляція векселя - за дорученням векселедавця і за його рахунок банк здійснює операції з прийому векселя до платежу від законного векселедержателя, проведення платежу за векселем і передачу векселя клієнтові після повної сплати за ним. Таким чином, для погашення векселя немає необхідності в контакті векселедавця і векселедержателя.

Облік векселів - банк купує у векселедержателя векселі зі знижкою до настання терміну платежу за ним. Облік векселя, авальованого банком, по суті, банк викуповує вексель, під який клієнтом вже внесено забезпечення і надає можливість отримання клієнтом цільового кредиту під погашення векселя. Облік векселів, авальованих банком-контрагентом - кредитування клієнтів у формі обліку (купівлі) банком векселя суб'єкта господарювання, авальованого банком-контрагентом, без забезпечення, в межах ліміту на здійснення міжбанківських операцій встановленого з банком-контрагентом.

Торгові операцї з векселями - купівля або продаж векселів за рахунок і за дорученням клієнта, а так само від свого імені і за свій рахунок.

Головний офіс. Відділ по роботі з цінними паперами.
Адреса : Україна, м. Харків, вул. Ромена Ролана,12
Телефон : +38 057 714 05 60, +38 057 758 87 68
Щодня з 9.00 до 17.30, перерва з 13.00 до 14.00,
вихідні - субота, неділя