Корпоративна соціальна відповідальність
Банк «Грант» будує свої взаємини з клієнтами і діловими партнерами на принципах професіоналізму, довіри, прозорості та взаємної поваги, згідно з прийнятими етичними нормами і принципами корпоративної соціальної відповідальності. Банк, керуючись класичними принципами банківської діяльності, надає своїм клієнтам і партнерам широкий спектр послуг, що відповідають рівню світових банківських установ.
Банк «Грант» з повагою ставиться до всіх без винятку клієнтів і ділових партнерів, керуючись у взаєминах з ними принципами рівноправності та неупередженості. При обслуговуванні клієнтів працівники Банку дотримуються встановлених стандартів поведінки, основою яких є повага до клієнта, професійне надання послуг і суворе дотримання правил конфіденційності по відношенню до персональної інформації клієнта.
Принципи корпоративної соціальної відповідальності Банку «Грант» закладені в трьох основних напрямках. Це економічна відповідальність, соціальна відповідальність і екологічна відповідальність. Банк «Грант» є відповідальною та стабільною банківською установою. Довіра клієнтів і партнерів, підтверджена багаторічним досвідом роботи на фінансовому ринку України, є основною цінністю Банку «Грант».

ЕКОНОМІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Економічна відповідальність Банку «Грант» перед суспільством реалізується в наданні виключно якісних продуктів і послуг з урахуванням соціальних, правових, екологічних та інших потреб суспільства. Банк відкрито і прозоро веде свій бізнес, ми слухаємо і чуємо наших клієнтів і партнерів, своєчасно аналізуючи їх запити, відповідаємо їхнім потребам.
Банк постійно підтримує зв'язок з суспільством, своєчасно надаючи клієнтам найповнішу і достовірну інформацію про реалізовані продукти та послуги, а зацікавленим особам фінансову звітність про свою діяльність. При плануванні проектів, Банком враховуються інтереси всіх сторін, яких може торкнутися реалізація проекту, а не тільки зацікавлених сторін.
Банк зацікавлений в економічному розвитку суспільства, в рамках якого він реалізує свій бізнес і тому пріоритетним в програмах Банку є підтримка реального сектора економіки. Лідируючими галузями, кредитування яких на сьогоднішній день здійснюється Банком «Грант» є переробна промисловість і сільське господарство - приблизно 40%, будівництво та проектний бізнес - 14%, торгівля та сфера послуг - 25%, а так само енергетика, транспорт, охорона здоров'я, інформаційна та телекомунікаційна сфери, науково-технічна діяльність і інші галузі. Кредитуються підприємства розташовані в Харківській, Одеській, Сумській, Полтавській та Київській областях.В загальному кредитному портфелі Банку «Грант» переважна більшість - близько 87% це кредити видані бізнесу і підприємствам.
Банк дуже дбайливо ставиться до своїх клієнтів. Стабільність, професіоналізм, відповідальність і прозорість у взаєминах з клієнтами є запорукою тривалого і взаємовигідного співробітництва. Незважаючи на несприятливу економічну ситуацію в країні і значний відтік депозитних вкладів з банків в Україні, всі умови договорів були виконані своєчасно, а основна маса постійних клієнтів, а це більше 80%, продовжують розміщувати кошти. За останні два десятки років жодного випадку затримок у проходженні платежів з вини банку не було. Ще одним, дуже важливим, проявом економічної відповідальності Банку «Грант» перед суспільством є сумлінна і своєчасна сплата податків. Банк є великим платником податків. За 2018 рік у бюджет держави сплачено понад 45 мільйонів гривень.
СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

"Не можна жити в суспільстві і бути вільним від суспільства" - писав один із класиків. Банк «Грант» цілком усвідомлює необхідність правильної і планомірної взаємодії зі структурами суспільства, в рамках якого він існує. Успішний розвиток бізнесу, тим більше у фінансовій сфері, невід'ємно пов'язане з успішним розвитком суспільства і зростанням добробуту його членів. Соціальну відповідальність Банку «Грант» можна поділити на дві частини - внутрішню і зовнішню.
Внутрішня соціальна відповідальність спрямована, перш за все, на ділову практику і взаємини з власним персоналом. Вона включає в себе такі напрямки діяльності як безпека та охорона праці, стабільна виплата і гідний розмір заробітної плати, розвиток людського капіталу через різні навчальні програми, перепідготовку та підвищення кваліфікації співробітників, допомога в нестандартних і критичних ситуаціях. Наші співробітники повністю поділяють пріоритети і цінності Банку, кожен несе персональну відповідальність за якість своєї роботи, вони мотивовані, доброзичливі і прагнуть до професійного росту. Наша команда є основним капіталом і предметом гордості Банку «Грант».
Зовнішня соціальна відповідальність Банку включає в себе якісне і повноцінне задоволення запитів клієнтів і партнерів, взаємодію з місцевою громадою і участь в державних програмах, підвищення обізнаності населення у фінансових питаннях і готовність Банку брати участь у кризових ситуаціях, благодійність і спонсорство.
Банк «Грант» цілком усвідомлює, що комерційна успішність його діяльності безпосередньо залежить від інтересів нашого суспільства. Підвищення добробуту кожного з його членів неодмінно сприятиме зростанню і успіху підприємства. Ми хочемо, щоб кожен клієнт, приходячи до нас, отримував повне задоволення своїх запитів. Ми працюємо над популяризацією банківських послуг і підвищенням рівня фінансової грамотності населення. Підрозділи Банку, усвідомлюючи свою відповідальність по відношенню до тих, хто живе і працює по сусідству, тісно співпрацюють з місцевими громадами, посильно відповідаючи на запити спільноти, в якій вони розташовані.

ЕКОЛОГІЧНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

Екологічна відповідальність Банку «Грант» реалізується в беззаперечному виконанні вимог екологічного законодавства, а також у низці заходів спрямованих на зменшення негативного впливу на навколишнє середовище. Основними цілями даних заходів стало більш раціональне використання ресурсів. Зменшення споживання електроенергії, води і теплової енергії за рахунок утеплення фасадів будівель і заміни вікон на енергозберігаючі. Використання енергозберігаючих джерел світла та тепла, правильна утилізація відпрацьованих ламп і джерел енергії. Економія паперу за рахунок переходу на електронний документообіг. Раціональна утилізація відходів, сортування їх для переробки та повторного використання.
В рамках зменшення негативного впливу на навколишнє середовище серед співробітників Банку проводиться популяризація дбайливого ставлення до ресурсів та енергії. При розробці і реалізації банківських продуктів Банк враховує екологічну складову майбутніх проектів, серед рівних проектів реалізуються ті, які надають позитивний вплив на навколишнє середовище. Ми рекомендуємо нашим клієнтам і партнерам дбайливо ставитися до енергії та ресурсів, а так само зменшувати негативний вплив на навколишнє середовище.