Триває завантаження...
Документарні операції
Документарні форми розрахунків широко поширені в усьому світі.
Банк «ГРАНТ» пропонує повний спектр послуг при різних формах розрахунків у зовнішньоекономічній діяльності.
Висококваліфіковані фахівці банку допоможуть Вам вибрати і реалізувати найбільш оптимальні для Вас форми взаєморозрахунків з іноземними контрагентами.
Документарні форми розрахунків дозволяють забезпечити:
Застосування документарних форм операцій мають сенс у випадках:

Основними інструментами документарних форм розрахунків є інкасо та акредитиви. Інкасо - банківська операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта отримує на підставі розрахункових документів належні йому грошові кошти від контрагентів за відвантажені на їхню адресу товарно-матеріальні цінності та надані послуги і зараховує ці кошти на його рахунок в банку.

По суті, банк бере на себе зобов'язання посередника між покупцем і продавцем.

З точки зору зовнішньоторговельних розрахунків найбільший інтерес представляє документарне інкасо.
При цьому, експортер, відвантаживши товар, оформляє необхідну документацію і передає її в банк на інкасо, разом з точними інструкціями для банку про те, коли пред'являти документи для платежу, передаються вони імпортеру проти платежу або акцепту тратти, і як повинен вчинити банк в тому випадку, якщо імпортер відмовиться викупити документи або дати акцепт. Банк експортера пересилає документи своєму кореспонденту, і той передає їх імпортеру, виконуючи всі умови, зазначені експортером в інкасовому дорученні.
Переваги використання ІНКАСО:
Інкасо є досить простою і дешевою документарною операцією. Акредитив - доручення однієї кредитної установи іншій, зробити оплату товарно-транспортних документів за відвантажений товар або виплатити пред'явнику акредитива певну суму грошей.
Всі акредитиви можна розділити на дві групи - грошовий і товарний.

Грошовий акредитив - іменний документ, що видається банком особі, яка внесла певну суму для отримання її в іншому банку, протягом певного терміну.
Товарний акредитив - доручення банку, представника покупця, банку постачальника здійснити оплату рахунків постачальника за відвантажені товари або виконані послуги на умовах, передбачених покупцем і зазначених в акредитиві.
Види акредитивів:
Документарний аккредитив широко використовується у зовнішньоекономічних розрахунках у всьому світі.
Це гнучкий та надійний платіжний інструмент, який у повному обсязі може задовільняти, як імпортера, так і експортера.
Переваги використання документарних акредитивів:
Тарифи на надавані банком «ГРАНТ» послуги за документарними операціями:
Найменування операції Операції в національній валюті Операції в іноземній валюті
Авізування документарного акредитива 80 грн. 0,2% min екв. $40
Відкриття документарного акредитива:
- з підтвердженням;
-без підтвердження.
--
0,2% min 80 грн.
0,3% min екв. $40
0,2% min екв. $40
Зміна умов акредитива:
- без зміни суми та / або терміну;
- зі зміною суми та / або терміну.
80 грн
0,2% min 80 грн.
экв. $40
0,2% min екв. $40
Прийом і / або перевірка документів 120 грн экв. $60
Анулювання акредитиву до кінця терміну його дії з ініціативи клієнта 80 грн. екв. $40
Повернення документів, наданих з розбіжностями з умовами акредитива 80 грн. екв. $40
Платіж по акредитиву:
- для клієнтів банку;
- для некліентів банку.
згідно п. 2.1
до 0,7%
згідно п. 2.1
0,4% min екв. $40
Примітка: У разі анулювання акредитиву або закінчення терміну його дії, а також у разі часткового невиконання акредитива, комісійні не повертаються *
Головний офіс. Відділ цінних паперів.
Адреса: Україна, г. Харьков, ул. Ромена Роллана, 12
Телефон : +38 057 714 05 60, +38 057 758 87 68
Щодня з 9.00 до 17.30, перерва з 13.00 до 14.00, вихідні - субота, неділя.